I mars intervjuet jeg, på oppdrag fra Humanist Forlag, forfatter Jack El-Hai om hans siste bok “Nazisten og psykiateren”. Boken omhandler psykiater Douglas Kelley sitt møte med flere kjente nazister – deriblant Herman Göring. Boken anbefales på det varmeste. En sterk historie som ført stødig i pennen av El-Hai. Her er intervjuet i sin helhet.