I løpet av de kommende episodene av podcasten Psykologlunsj vil vi se nærmere på de største partienes tanker om temaer vi synes er interessante. Vi har sendt alle partiene fem spørsmål som omhandler sykehusorganisering, prioriteringer i helsevesenet, alternativ medisin, psykisk helse og psykologers manglende henvisnings- og sykmeldingsrett. Svarene vil bli tatt opp til diskusjon og kanskje kårer vi også en slags vinner.

Spørsmålene alle har fått lyder som følger:

  1. Ønsker dere endringer i den nåværende organiseringen av spesialisthelsetjenesten? I så fall hvilke?
  2. Dagens Pasient- og brukerrettighetslov (m/forskrifter) definerer hvilke kriterier som skal ligge til grunn for prioriteringene i helsetjenesten. Mener dere at disse er tilstrekkelige? Hvilke endringer ønsker dere?
  3. Tilbydere av alternative helsetjenester (alternativ medisin) begrenses i liten grad av dagens lovverk. Lovnader om behandlingseffekt er en av få ting som er regulert, men lovbrudd håndheves i liten grad. Hvordan forholder deres parti seg til alternativ medisin generelt og har dere planer om lovendringer?
  4. Hvordan vurderer dere dagens tilbud til mennesker med psykiske plager og hvilke planer har dere for Psykisk helsevern?
  5. Psykologer/psykologspesialister mangler i dag både henvisningsrett og sykmeldingsrett. Hva er deres mening om dette?

Så langt har svarene på spørsmålet om alternativ medisin skapt mest debatt, men det er altså fire andre spørsmål der som vi mener er vel så viktige.

Her har du en oversikt over partiene som er kontaktet og status på svarene per 17. juli. Klikk på linkene for å lese svarene. Har du forslag til oppfølgingsspørsmål, er det bare å legge dem inn i kommentarfeltet – vi tar det videre.

PARTI

STATUS

 Rødt

Avventer svar

 Sosialistisk Venstreparti

Besvart

 Arbeiderpartiet

Besvart

 Senterpartiet

Besvart

 Venstre

Besvart

 Miljøpartiet De grønne

Besvart

 Kristelig Folkeparti

Avventer svar

 Høyre

Besvart

 Fremskrittspartiet

Avventer svar

 Kystpartiet

Besvart