Under tittelen “Ineffektiv psykologiutdannelse” (05.04.13) gir psykologstudent og professor i samfunnsøkonomi, Kai Leitemo, klart uttrykk for at utdanningen av norske psykologer er på villspor. Studentene bruker for mye av sin dyrbare tid på å lære ting som ikke har noen nytte i behandlingen av pasienter. Leder ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, Kjetil Sundet, følte seg kallet til å svare en uke senere (12.04.13) og er dypt uenig.

Dypt uenig er det mange som er og da jeg ble invitert til å bli med på dette svaret i Morgenbladet 26.04.13, var det lett å takke ja. Psykologer skal kunne mer enn en håndfull terapeutiske tilnærminger og psykologifaget er vesentlig mer enn terapi. En god vitenskapelig skolering er i mine øyne det mest dyrbare jeg har fått med meg fra mine studier. Dessuten spiste slike fag svært lite av de fem årene profesjonsstudiet varer. 6 studiepoeng metode og statistikk av totalt 300, kan ikke betegnes å være mye. Jeg vet Leitemo ikke bare henviser til dette, men ser personlig med stor bekymring på hvor faget tar veien dersom Leitemos ønsker skulle bli oppfylt. Heldigvis er det lite som tyder på at det skjer.