En ny studie viser at selv de mest prestisjetunge vitenskapelige tidsskriftene aksepterer artikler som bryter med god vitenskapelig praksis.

“Vi sjekket kliniske studier publisert i verdens fem største medisinske tidsskrifter. I nesten hvert forsøk var det gjort tilpasninger omkring forventede resultater og reelle resultater.”

Den kjente britiske legen Ben Goldacre er en av forfatterne bak studien som ettertrykkelig viser at også toppforskere endrer på studiedesign, uten å meddele det. Gjennomgangen av 67 studier viste at 42 % (354 av 846) av de forhåndsdefinerte resultatmålene ikke ble rapportert. Og enda verre, det ble lagt til 357 nye resultatmål uten at det ble nevnt for leseren. I snitt ble det lagt til 5,3 nye mål i hver artikkel.

Det høres kanskje ikke så ille ut, men om vi aksepterer at forskere kan endre spillereglene for studiene sine uten å fortelle omverdenen om det, er det umulig å vurdere kvaliteten på resultatene.

Poenget er ikke at det ikke skal være mulig å gjøre justeringen av studien underveis i prosessen. Bare at man må meddele at man har gjort det og hvorfor det ble gjort. Det bør være innlysende, men er det åpenbart ikke.

Heldigvis er det mange som jobber hardt for endringer og Ben Goldacre er definitivt blant dem. Vi hadde ham på besøk under ExtraStiftelsen sitt forskningsseminar i 2016 og jeg anbefaler alle å ta turen for å se ham under The Big Challenge i Trondheim i juni.