Jeg har hatt en serie med artikler som omhandler menneskelig rasjonalitet og dens mangler. Manglene til tross, vanligvis tar vi bemerkelsesverdig gode vurderinger på bemerkelsesverdig kort tid. Til tross for at vi ikke behersker sannsynlighetsberegninger eller har tilgang på tilstrekkelig med informasjon, tar vi beslutninger som vanligvis fører frem.

I de veldig korte, men lærerike klippene under, tar Antonio Damasio og Jonah Lehrer til orde for at vi følelsene våre spiller en sentral rolle for vår fungering.

Damasio beskriver en pasient som i for stor grad rasjonaliserte over egne valg (på den ene siden, men på den andre siden), og Damasio mener følelsene våre er avgjørende for at vi klarer å ta endelige valg.