MYTEN

Du har sikkert hørt det eller lest det: Det begås betydelig flere selvmord i jula, andre høytider og i ferier. Inuitivt viker påstanden plausibel. Er man deprimert og ensom må det være ekstra belastende å se alle som koser seg i lag med familie og venner. Hvorfor skulle ikke dette være dråpen som får begeret til å renne over?

HVA FORSKNINGEN SIER

Å etterprøve denne myten er en enkel øvelse. Et stort land som USA vil alltid ha omfattende data om hyppighet og sesongvariasjoner. Phillips og Willis (1987) undersøkte over 188.047 registrerte selvmord og fant at det i gjennomsnitt var 102 færre selvmord på høytidsdager enn på vanlige dager. I tillegg viste analysene at de “vanlige” dagene før og etter jul også hadde en lavere selvmordsrate. Andre undersøkelser fra USA, Finland og Ungarn har fått liknende resultater og forskerne har langt på vei konkludert med at høytidene har en dempende effekt på hyppigheten av selvmord (Sparhawk, 1987 og Sansone & Sansone, 2011). Det er for øvrig også undersøkt om tidspunkt på dagen og månefasene har sammenheng med selvmordsraten. Tidspunkt på dagen har antakelig det, med vesentlig færre selvmord i perioden kl 4-8. Månefasene har tilsynelatende ingenting å si (Maldonado og Kraus, 1991). Så vidt meg bekjent er ikke gjennomført liknende studier i Norge, men det er liten grunn til å tro at forholdene her skal skille seg vesentlig fra andre vestlige land.

Hvorfor det er slik at frekvensen faller i høytidene er et åpent spørsmål, men man kan i det minste spekulere. Julen en tid for økt fokus på sosialt samvær, vennenettverk og familie. Hvorfor skulle dette være negativt for de som er deprimerte? Jeg vil tro at økt fokus på eget sosialt nettverk og eventuelle hyggelige minner, også vil kunne være positivt for deprimerte. Kanskje er det også rimelig å anta at forpliktelsene knyttet til julen (middager, sosiale sammenkomster, tradisjoner osv) vil kunne bidra til at selvmordsplaner utsettes for å skåne familie og venner. Også de som er ensomme og som har få ressurser opplever antakelig mer støtte i julen. Frivillige organisasjoner gjør i denne forbindelse en fabelaktig jobb hvert eneste år.

For mer om selvmordstanker og tilbud om hjelp, se MentalHelse.no eller ring hjelpetelefonen 116 123 (gratis)

PS: I desember 2011 var jeg innom P1 for å si noen ord om saken. Les og hør her