Personvern SurveyMonkey

Sist oppdatert: 08.12.2018

Generelt

Hesselberg Rådgivning bruker den nettbaserte tjenesten SurveyMonkey til sine spørreundersøkelser.

Behandlingsansvarlig instans for alle personopplysninger i denne undersøkelsen er Hesselberg Rådgivning, Sogstiveien 25 Q, 1446 Drøbak.

Databehandler er SurveyMonkey Inc., 1 Curiosity Way, San Mateo, California 94403, USA. Les mer om deres personvernpolicy på denne nettsiden.

Din e-postadresse og din IP-adresse vil bli knyttet til din besvarelse. I tillegg ber vi vanligvis om følgende persondata:

  • Aldersgruppe
  • Bosted
  • Utdanningsbakgrunn

Personopplysningene deles aldri med tredjeparter.

Vi bruker undersøkelsene i hovedsak til:

  • Foreberedelser før foredrag
  • Undersøke tilfredsheten ved foredragene

Vitenskapelige formål

Noen ganger vil informasjonen som samles inn undersøkelsene bli brukt i analyser med det formål å frembringe ny kunnskap og økt viten (forskning). Resultatene fra disse analysene kan være aktuelle for vitenskapelig publisering.

Dersom besvarelsen brukes til forskning vil datasettene blir avidentifisert og vil ikke inneholde personopplysninger.  Nøkkelen som kobler persondata (som f.eks. e-postadresse) til besvarelsen vil kun være lagret på en kryptert og passordbeskyttet minnepinne som oppbevares innelåst i lokalene til Hesselberg Rådgivning. Både koblingsnøkkelen og de avidentifiserte datasettene vil utelukkende være tilgjengelig for Jan-Ole Hesselberg.

Sletting

Alle skjema slettes rutinemessig senest etter tre år. Personopplysningene er tilgjengelig for og benyttes utelukkende av Jan-Ole Hesselberg. Grunnlaget for behandlingen er ditt samtykke til denne personvernerklæringen.

Frivillig samtykke

Det er frivillig å undertegne dette samtykket og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert eller slettet.