Nytt foredrag om nudging

Med gode populærvitenskapelige bøker som Daniel Kahnemans “Tenke, fort og langsomt”, Antonio Damasios “Følelsen av hva som skjer” og Dan Arielys “Predictably irrational: The Hidden Forces That Shape Our Decisions”, har mange fått med seg at vi mennesker ikke alltid har oversikt over hvorfor vi gjør som vi gjør – selv om vi tror at vi har det.

Kunnskap om hvordan vi faktisk fungerer, brukes i stadig større grad til å påvirke egne og andres beslutninger. Tilnærmingen har fått navnet “nudge” eller “nudging” som betyr “puff” eller “dytt”. Ved hjelp av små puff og dytt kan man tilrettelegge arbeidsplasser, slankeprogram, spareplaner og mye mer på en måte som øker sjansen for at vi får det utfallet vi ønsker.

Foredraget gir en innføring i nudging, hva det kan brukes til og hvilke begrensninger som finnes.

Foredraget tilpasses problemstillingene til oppdragsgiver.

"Nudge" ble for alvor et kjent begrep med boken til Richard Thaler og Cass Sunstein

“Nudge” ble for alvor et kjent begrep med boken til Richard Thaler og Cass Sunstein

Photo by Cristiano Betta

Photo by deanmeyersnet

Photo by deanmeyersnet