En gang i blant ringer det journalister til oss for å høre hva vi mener. Jan-Ole har nettopp blitt intervjuet om ansiktsgjenkjenning. Hvorfor er det slik at vi ser ansikter i alt fra skyer til toaster? Vi ser ikke skiftenøkler like ofte, så det er noe spesielt med ansikter. Antakeligvis har evolusjonen hatt en finger med i spillet. Journalisten rotet det imidlertid litt til og siterte Jan-Ole på følgende:

Det er vanskelig å si om dette er utviklet som en del av evolusjonen, eller om det er så fremtredende fordi vi ser mye ansikter til daglig

Det skapte reaksjoner på en Facebook-gruppe for . Grunnen til det avslører vi i podcasten.

Monsterstudien er blant de mest uetiske i psykologihistorien. Den ble gjennomført av Wendell Johnson i Iowa i 1939 og bestod i å dele 22 foreldreløse barn i to grupper, hvor den ene fikk utelukkende positiv tilbakemelding på språket og språkutviklingen, mens den andre gruppen bare fikk kjekt.

Til slutt tar Tommy for seg en tankefeil

 

Psykologlunsjlinker

Slik hører du podcasten Psykologlunsj

En oversikt over tidligere episoder finner du her. Spørsmål kan sendes til oss på Facebook.

Photo by Tom Hentoff