Jeg er Jan-Ole. Psykologspesialist og PhD-stipendiat. Jeg er glad i vitenskap generelt og faget mitt spesielt.  

Jeg anser meg som heldig som får muligheten å bedrive kunnskapsformidling både gjennom skriverier, foredragpodcast og i media. Siden 2010 har jeg jobbet med Teddy TV hvor jeg har bidratt både som fagansvarlig og manusforfatter for Folkeopplysningen på NRK1 og Typisk deg med Petter Schjerven på TVNorge.

I januar 2016 tiltrådte jeg stillingen som ledende fagsjef i ExtraStiftelsen hvor jeg blant annet skal kvalitetssikre utdelingen av litt over 300 millioner kroner årlig til norske helseprosjekter og -forskning. I den forbindelse tar jeg også en doktorgrad innen beslutningspsykologi ved Universitetet i Oslo.

Mini-CV

Nåværende


2016-      Ledende fagsjef og stedfortredende generalsekretær, ExtraStiftelsen

2019-      PhD-stipendiat, Universitetet i Oslo

2016-      Leder, Kavlifondets program for helseforskning

2018-      Medlem, Den nasjonale forskningsetisk komité for medisin og helsefag

2012-      Faglig medarbeider/spaltist, Scandinavian Psychologist

2015-      Jurymedlem, Psykologprisen, Norsk Psykologforening


Tidligere


2010-2015 Fagansvarlig/medprogramleder, Teddy TV

2012-2015 Privatpraksis, Drøbak Psykologkontor

2013-2015 Jurymedlem, Årets nyvinning, Psykologiforbundet

2010-2012 Psykologspesialist, Seksjon for psyk. utredning, Sykehuset Østfold

2008-2010 Nestleder/rådgiver, Ås Pedagogisk-Psykologisk Senter, Ås kommune

2006-2008 Poliklinikkleder/psykolog, Sykehuset Namsos

2001-2006 Profesjonsstudiet i psykologi, NTNU