Bertram R. Forer

“Eksperimentene” i Folkeopplysningen er ikke forskning og forteller oss egentlig ingenting. Til det er de for dårlig kontrollerte, utvalget av deltakere* er verken representativt eller tilfeldig (folk som ønsker å være statister) og dessuten er utvalget deltakere altfor lite. Heldigvis står vi på “kjempers skuldre”. “Eksperimentene” redaksjonen la opp til i Folkeopplysningen er i all hovedsak bare demonstrasjoner av klassiske psykologiske fenomener, pakket inn på nytt og tilpasset for TV.

I fjerde episode, “Klarsyn og astrologi”, får vi se en gjeng ungdom som får personlige og svært omfattende lesninger av en astrolog. Etter lesningen vurderer ungdommen hvor godt de føler astrologen traff. De aller fleste er meget overrasket over treffsikkerheten og føler lesningen beskriver dem svært godt. En klar seier for astrologien, hadde det ikke vært for at alle deltakerne fikk nøyaktig samme lesning. Alle som en fikk de samme fire sidene med detaljerte beskrivelser av personlighetstrekk – og likevel følte de fleste at “astrologen” hadde klart å beskrive personligheten deres med stor nøyaktighet.

Denne demonstrasjonen viser at det er fullt mulig å gi folk beskrivelser som føles veldig spesifikke og personlige, men som i virkeligheten er både vage og generelle. Psykologen Bertram R. Forer var den første som beskrev og undersøkte dette fenomenet og derfor har det også blitt hetende Forer-effekten. I 1948 utsatte han studentene sine for et lite eksperiement hvor han ba alle fylle ut personlighetstest og deretter ga dem følgende beskrivelse av resultatet:

You have a great need for other people to like and admire you. You have a tendency to be critical of yourself. You have a great deal of unused capacity which you have not turned to your advantage. While you have some personality weaknesses, you are generally able to compensate for them. Your sexual adjustment has presented problems for you. Disciplined and self-controlled outside, you tend to be worrisome and insecure inside. At times you have serious doubts as to whether you have made the right decision or done the right thing. You prefer a certain amount of change and variety and become dissatisfied when hemmed in by restrictions and limitations. You pride yourself as an independent thinker and do not accept others’ statements without satisfactory proof. You have found it unwise to be too frank in revealing yourself to others. At times you are extroverted, affable, sociable, while at other times you are introverted, wary, reserved. Some of your aspirations tend to be pretty unrealistic. Security is one of your major goals in life.

Etter at de hadde fått beskrivelsen, ble de bedt om å vurdere hvor treffende den var på en skala fra 1 (svært dårlig) til 5 (svært god). I snitt svarte studentene 4,25. Overraskelsen var antakelig stor da det ble avslørt at alle hadde fått samme beskrivelse. Grunnen til at vi føler disse, veldig generelle beskrivelsene som treffende, er antakelig både fordi vi undervurderer hvor mange som har det på samme måte (“Security is one of your major goals in life“) og fordi vi overser tvetydigheten i utsagnene (“Disciplined and self-controlled outside, woorisome ande insecure inside“). Sistnevnte utsagn passer antakelig uansett om du er et nervevrak eller verdens mest sindige person. Alle er mer kontrollerte utad enn innad. Hvis man i tillegg er positivt innstilt til slike lesninger i forkant, skal det fryktelig mye til for ikke å føle at det er treffende.

Forers og andre psykologers studier av dette fenomenet nevnes ofte (med god grunn) når både medium, klarsynte og astrologer kritiseres.

Lyst på et gjensyn med demonstrasjonen som ble vist i “Folkeopplysningen”? Da kan du gå inn på tv.nrk.no eller se Derren Brown sin variant av det samme: