Det hender at noen spør om jeg kan snakke for dem. Jeg bygger gjerne foredragene rundt undersøkelser deltakerne svarer på i forkant av foredragene. Så bruker jeg noe som kalles “humor” og lurer publikum når muligheten byr seg. 

Her er noe av det jeg har snakket om:

  • Beslutningspsykologi for begynnere – Hvordan tar du egentlig valg? Er du så smart som du tror og har du oversikt over alt som påvirker beslutningene dine?
  • Kommunikasjon for steinaldermennesker – Om snarveiene vi tar når vi tolker budskap
  • Fordommer for begynnere – Om at fordommer er bedre enn sitt rykte og at vi alle har flere av dem enn vi tror, men at vi likevel bør gjøre noe med det.
  • Mennesker i grupper – Om hva som skjer i hodene våre når vi jobber med andre og hvilke feller vi altfor ofte går i når vi jobber i team.
  • Lykke 101 – Alle vil ha det bra og mange vil ha det bedre. Hvorfor er vi ikke (alltid) så gode til å fikse det? 
  • Endring – Om hvorfor det er så vanskelig
  • Risikovurderinger – Om hvorfor vi ikke (alltid) er så gode til å se inn i framtiden

Emneord er beslutningspsykologi, atferdsøkonomi, bias, feilslutninger, tankefeller, psykologimyter og kommunikasjon.

Fyll ut kontaktskjemaet for et tilbud.

8 + 9 =

Noen tidligere oppdragsgivere