Elizabeth Loftus har gjort mer for forskningen på menneskelig hukommelse enn de aller fleste på denne kloden. Hun har vist hvor upålitelig hukommelsen er, hvor mye den dikter og ikke minst bidratt til å endre politiets avhørspraksis ganske dramatisk. Ikke alle har vært like fornøyd med funnene hennes – ikke fordi hun tar feil, men fordi forskning ikke alltid gir resultater som folk liker. I dette foredraget snakker hun om sine erfaringer og funn på en fantastisk bra måte.