Jeg leste personalia du skrev, og lurte på hvorfor du valgte og ta en spesialisering i nevropsykologi også? Fant du etterhvert at man kommer til kort uten nevropsykolig i de jobbene du hadde? Jeg tenker selv at nevropsykologi er det mest interessante og relevante for de karrieremulighetene jeg selv kan tenke meg og begynne på.

Nei, man kommer ikke til kort dersom man ikke er nevropsykolog. Det er etterspørsel etter alle de kliniske spesialistetene, så anbefalingen min er å velge det feltet man trives best i. Men (og det er alltid et “men”) nevropsykologi er et voksende felt, både i psykisk helsevern (PHV) og i forskningen, og jeg tror etterspørselen etter nevropsykologer kommer til å bli stor. Ikke bare fordi det blir vanligere med nevropsykologiske utredninger, men også fordi det utdannes få nevropsykologer.

Jeg fullførte først spesialisering i klinisk voksenpsykologi, men underveis økte interessen for nevropsykologi. Da arbeidsgiver ga meg muligheten til å få den praksisen jeg trengte, var det bare å sette i gang.

Planlegger du å ta spesialisering i nevropsykologi, bør du lese praksiskravene nøye. Det er nemlig få steder som automatisk godkjennes som praksis og alternative løsninger bør du alltid få forhåndsgodkjent av psykologforeningen.

 

Jeg har hørt at det er veldig vanskelig for sykehusene å ansette nevropsykologer fordi de ikke har økonomi til det. Hva er dine erfaringer med det?

Det er ukjent for meg at sykehusene vegrer seg for å ansette nevropsykologer og jeg har til gode å høre om nevropsykologer som sliter med å få jobb. Nevropsykologer er etterspurt og lønnes ikke vesentlig høyere enn andre spesialister.

 

Er det sånn at nevrologer må godkjenne nevropsykologenes arbeide, eller har nevropsykologene stor myndighet til å foreta avgjørelser på egenhånd?

Det avhenger nok av hvor nevropsykologer jobber. De som jobber i Psykisk helsevern vil nok som oftest også være pasientansvarlig behandler for de personene de utreder, og da har de også det siste ordet. På somatiske avdelinger (som feks Sunnaas sykehus) vil det som regel være en lege (ikke nødvendigvis nevrolog) som er pasientansvarlig behandler.

Det må imidlertid understrekes at ingen leger (pasientansvarlig behandler eller ikke) har instruksjonsrett over psykologer og at psykologer, i henhold til Helsepersonelloven, alltid skal gjøre egne vurderinger av arbeidet.

 

Kan nevropsykologer også bruke verktøy som MR, fMRI eller PET i sine undersøkelser?

 

Det er legene som bestiller slike undersøkelser og radiologene som tolker bildene. Det er imidlertid ofte slik at nevropsykologene anbefaler fastlege og psykiatere å henvise til slike undersøkelser. Nevropsykologer tolker ikke bildene, men bruker selvfølgelig resultatene i sine vurderinger.

 

 

Jeg vet at nevropsykologer brukes ofte i sakkyndighetsarbeid. Jeg vet for eksempel at de fleste av psykologene i den rettsmedisinske kommisjon er nevropsykologer. Så er det slik at nevropsykologer i framtiden blir attraktive som sakkyndige (i forhold til de andre spesialitetene)?

Dette har jeg ikke helt oversikt over – om noen skulle vite det, er det bare å bruke kommentarfeltet.

Jeg vil imidlertid anta at både voksen- og barnespesialiteten er vel så sentral for arbeidet som sakkyndig. Utilregnelighet vurderes feks ikke ut fra nevropsykologiske testresultater. To av de tre psykologene i psykiatridelen av rettsmedisinsk kommisjon er nevropsykologer. Men begge disse har også andre kliniske spesialiseringer.

 

Jeg tenker samtidig at jeg har lyst til og begynne som leder, så jeg lurer samtidig på det ledelseprogrammet du tok, er det langvarig eller hvilke typer lederoppgaver kan det lede til?

Kurset jeg gikk på, var et internt kurs i regi av Helse Midt-Norge som jeg måtte ta etter at jeg begynte som leder. I PHV er det (dessverre) ingen tradisjon for å utdanne lederkandidater før de er i lederstillinger. Og kursene man får tilbud om er som regel lite omfattende.

Hvis du virkelig ønsker å satse på ledelse i PHV kan du vurdere å ta noen kurs på egenhånd allerede nå. Siden kurs i helseledelse primært er forbeholdt dem som allerede er i ledelse, kan du vurdere å ta kurs i helserett eller helseøkonomi. Når det er sagt, er det veldig uvanlig at ledere i Psykisk helsevern har noen formell utdanning før de får slike stillinger og jeg er ikke sikker på at det øker sjansene for å få slike stillinger.

 

Håper du fikk svar på det du lurte på!