Beslutningsstil: Oversettelse av Decision Styles Scale

Decision Styles Scale er en test utviklet ved amerikanske Penn State University. Testen gir scorer på to stiler:

 • Rasjonell beslutningsstil – karakterisert ved søken etter informasjon og den systematisk vurderingen av valgalternativer.
 • Intuitiv beslutningsstil – karakterisert ved raske beslutningsprosesser basert primært på følelser og antakelser.

Selv om stilene fremstår som gjensidig utelukkende, er de ikke det. Nesten alle beslutninger inneholder elementer av begge stiler. Det er riktigere å se på dem som separate, men relaterte prosesser (Hodgkinson and Sadler-Smith 2003).

Ta testen her

Utvikling av testen

Utviklingen av testen beskrives i disse to vitenskapelige artiklene:

Den norske oversettelsen

Høsten 2020 startet jeg arbeidet med den norske oversettelsen. Arbeidet har i all hovedsak fulgt retningslinjene anbefalt av RAND Corporation, og har foregått i følgende trinn:

 • 1 Tre uavhengige oversettelser av den amerikanske versjonen til norsk bokmål. To oversettelser gjennomført av profesjonelle oversettere (en rekruttert via EasyTranslate og en via Translated), og en oversettelse gjennomført av meg.
 • 2 Norsk versjon laget av meg, basert på de tre oversettelsene
 • 3 Første test av oversettelsen på ti personer med norsk som morsmål. Hensikten var å avdekke om det var noe ved instruksjonene og spørsmålene som var uklart. Ingen slike uklarheter ble rapportert. En skrivefeil ble identifisert og korrigert.
 • 4 Tilbakeoversettelse av den norske versjonen tilbake til amerikansk-engelsk ved profesjonell oversetter (rekruttert via EasyTranslate).
 • 5 Vurdering av tilbakeoversettelse. To uavhengige vurderinger av tilbakeoversettelsen og om den har endret meningsinnhold, relativt til originalen. En vurdering ble gjort av en med amerikansk-engelsk som morsmål og en vurdering ble gjort av meg. Tilbakeoversettelsen ble vurdert å være forståelig og å ha beholdt meningsinnholdet fra originalen.
 • 6 Test av oversettelsen. Testet på 326 personer. Hensikten var å se om besvarelsene var sammenliknbare med de i det amerikanske utvalget. Ingen korrigeringer ble gjort etter denne testen.
 • 7 Åpen deling av den nettbaserte testen.

Bruk av den norske oversettelsen

Det er fritt fram å bruke den norske oversettelsen, så lenge betingelsene i Creative commons-lisensen CC BY-SA følges. Hva det innebærer står beskrevet her. Viktigst er at forskerne bak testen alltid må krediteres ved eventuell bruk, og krediteringen skal henvise til følgende artikler på følgende måte:

 • Hamilton, K., Shih, S., & Mohammed, S. (2016). The development and validation of the rational and intuitive decision styles scale. Journal of Personality Assessment, 98, 523-535.
 • Hamilton, K., Shih, S., & Mohammed, S. (2017). The predictive validity of the decision styles scale: An evaluation across task types. Personality and Individual Differences, 119, 333-340.

I tillegg må det henvises til at den norske oversettelsen er ledet av meg, fortrinnsvis med henvisning til denne siden.

Testen: Engelsk versjon

INSTRUCTIONS: The following questions relate to how you make decisions. There are no “right” or “wrong” answers, so please state your opinion as honestly as possible. Using the scale below, please indicate the extent to which you agree or disagree with the statements. Describe how you are now, not as you wish to be in the future.

(1) Strongly Disagree, (2) Disagree, (3) Neutral (Neither agree nor disagree), (4) Agree, (5) Strongly Agree

 1. I prefer to gather all the necessary information before committing to a decision.
 2. I thoroughly evaluate decision alternatives before making a final choice.
 3. In decision making, I take time to contemplate the pros/cons or risks/benefits of a situation.
 4. Investigating the facts is an important part of my decision making process.
 5. I weigh a number of different factors when making decisions.
 1. When making decisions, I rely mainly on my gut feelings.
 2. My initial hunch about decisions is generally what I follow.
 3. I make decisions based on intuition.
 4. I rely on my first impressions when making decisions.
 5. I weigh feelings more than analysis in making decisions

Testen: Norsk oversettelse

De følgende spørsmålene handler om hvordan du tar beslutninger. Det finnes ingen «riktige» eller «gale» svar, så svar så ærlig som mulig. Indiker i hvilken grad du er enig eller uenig med påstandene ved å bruke skalaen nedenfor. Beskriv hvordan du er nå, ikke hvordan du ønsker å være i fremtiden.

(1) Svært uenig, (2) Uenig, (3) Nøytral (verken enig eller uenig), (4) Enig, (5) Svært enig

 1. Jeg foretrekker å hente inn all nødvendig informasjon før jeg forplikter meg til en beslutning.
 2. Jeg evaluerer alternativene grundig før jeg tar et endelig valg.
 3. Når jeg skal ta en beslutning, bruker jeg tid på å vurdere fordelene/ulempene eller risikoene/gevinstene ved en situasjon.
 4. Å undersøke faktaene er en viktig del av beslutningsprosessen min.
 5. Jeg veier en rekke forskjellige faktorer opp mot hverandre når jeg skal ta en beslutning.
 1. Når jeg tar beslutninger, baserer jeg meg hovedsakelig på magefølelsen.
 2. Når jeg tar beslutninger, følger jeg vanligvis min første antakelse (hunch).
 3. Jeg tar beslutninger basert på intuisjon.
 4. Jeg baserer meg på førsteinntrykket når jeg tar beslutninger.
 5. Jeg vektlegger følelser mer enn analyse når jeg tar beslutninger.

Scorer

Hver deltest gir totalscorer fra 5 til 25, eller gjennomsnittsscorer fra 1,0 til 5,0. I tabellen under ser du scorene i de ulike utvalgene som Hamilton og hennes kollegaer brukte. Resultatene fra den norske oversettelsen skal fortsatt analyseres, men i tabellen under har jeg inkludert de viktigste tallene fra de første 4148 som har tatt den norske, nettbaserte testen. Som den viser er det noen vesentlige forskjeller i scorene mellom de to utvalgene. Hovedsaklig at de so har tatt den norske testen scorer noe lavere på den intuitive stilen og at spredningen er noe større større – standardavviket (SD) er høyere – for den rasjonelle stilen i det norske utvalgene.

RASJONELL STILINTUITIV STIL
AntallSnittSDSnittSDAlderAndel kvinner
Hamilton et al 2017, study 13063,610,593,240,5519,4270,50%
Hamilton et al 2017, study 2814,080,493,040,7221,3069,10%
Hamilton et al 2017, study 31804,020,593,010,7825,4571,70%
Norske testtakere per 06.04.2141483,930,712,810,6741,3367,35%