Beslutningsstil: Oversettelse av Decision Styles Scale

Decision Styles Scale er en test utviklet ved amerikanske Penn State University. Testen gir scorer på to stiler:

  • Rasjonell beslutningsstil – karakterisert ved søken etter informasjon og den systematisk vurderingen av valgalternativer.
  • Intuitiv beslutningsstil – karakterisert ved raske beslutningsprosesser basert primært på følelser og antakelser.

Selv om stilene fremstår som gjensidig utelukkende, er de ikke det. Nesten alle beslutninger inneholder elementer av begge stiler. Det er riktigere å se på dem som separate, men relaterte prosesser (Hodgkinson and Sadler-Smith 2003).

Ta testen her

Utvikling av testen

Utviklingen av testen beskrives i disse to vitenskapelige artiklene:

Den norske oversettelsen

Høsten 2020 startet jeg arbeidet med den norske oversettelsen. Arbeidet har i all hovedsak fulgt retningslinjene anbefalt av RAND Corporation, og har foregått i følgende trinn:

  • 1 – Tre uavhengige oversettelser av den amerikanske versjonen til norsk bokmål. To oversettelser gjennomført av profesjonelle oversettere (en rekruttert via EasyTranslate og en via Translated), og en oversettelse gjennomført av meg.
  • 2 – Norsk versjon laget av meg, basert på de tre oversettelsene
  • 3 – Test av oversettelsen på ti personer med norsk som morsmål. Hensikten var å avdekke om det var noe ved instruksjonene og spørsmålene som var uklart. Ingen slike uklarheter ble rapportert. En skrivefeil ble identifisert og korrigert.
  • 4 – Tilbakeoversettelse av den norske versjonen tilbake til amerikansk-engelsk ved profesjonell oversetter (rekruttert via EasyTranslate).
  • 5 – Vurdering av tilbakeoversettelse. To uavhengige vurderinger av tilbakeoversettelsen og om den har endret meningsinnhold, relativt til originalen. En vurdering ble gjort av en med amerikansk-engelsk som morsmål og en vurdering ble gjort av meg. Tilbakeoversettelsen ble vurdert å være forståelig og å ha beholdt meningsinnholdet fra originalen.