En fersk studie ser på sammenhengen mellom hvor ofte et par har sex og hvor godt de liker hverandre. Er det noen sammenheng? Svaret er faktisk både ja og nei. Jan-Ole forklarer.

Jonas gjør et hederlig forsøk på få oss til å mene noe om selvkjørende biler. Hvis du havner i en situasjon hvor enten du som sjåfør eller to skolebarn blir hardt skadet eller dør – hva skal den selvkjørende bilen “velge”?

Og en lytter spør Jan-Ole om en referanse på historien om Pavlovs forskning på mennesker. Eh…

Psykologlunsjlinker

Slik hører du podcasten Psykologlunsj

En oversikt over tidligere episoder finner du her. Følg for øvrig Psykologlunsj på Facebook.