Jonas har vært i det store utland og forelest om sang og helse. Tilstede på den konferansen var også en akademisk superstjerne. Den amerikanske evolusjonspsykologen Robin Dunbar. Han har forsket på hvordan musikk påvirker smerteopplevelsen. Mest kjent er Dunbar imidlertid for sin påstand om at det er en begrensning på hvor mange vi kan pleie relasjonen til. Dunbar mener denne begrensningen ligger på ca 150. Populært omtalt som “Dunbars number” eller “Dunbars tall”.

Tommy går gjennom hva forskningen sier om dataspill og voldelighet. Er det slik mange mener – at dataspill fører til voldelig atferd hos personer som ellers ikke ville ha blitt voldelige? Hva sier den nyeste forskingen om det?

 

Psykologlunsjlinker

Slik hører du podcasten Psykologlunsj

En oversikt over tidligere episoder finner du her. Spørsmål kan sendes til oss på Facebook.